Macho-Điểm du lịch ở Prague – Bảo tàng Quân đội, Bia & Bóng đá