Những kẻ gian lận luôn thịnh vượng và bóng đá tuân theo các quy tắc trong các kỳ nghỉ